окна фотограф html php памятники знакомства

Боголепов В’ячеслав Олексійович


Науковий співробітник ІПМ НАНУ,
Почесний інженер - конструктор заводу ім. Антонова.


Вгору

БІОГРАФІЯ

В ІПМ НАНУ Боголепов В.О. працює з 2000 р. на посаді провідного інженера.

З лютого місяця 2004 р. на посаді завідуючого сектором, з 2008 р. на посаді головного конструктора. Він є керівником науково-технологічної групи синтезу наноструктурних матеріалів методом піролізу.

З 01.09.2016 Науковий співробітник Відділу № 67 «Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур» в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України.

З 2004 року - по теперішній час член президії Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU).

З 1993 року В’ячеслав Олексійович член програмного оргкомітету серії міжнародних конференцій “Водневе матеріалознавство та хімія вуглецевих наноматеріалів” (ICHMS), що проводилися раз на два роки в Україні та за кордоном.

Також в 2010 році був членом Організаційного комітету міжнародної конференції NATO "Carbon Nanomaterials in Clean-Energy Hydrogen Systems".

Нагороджений грамотою в зв'язку з 10 річним ювілеєм лабораторії 67, а також грамотою в зв'язку 20 річчям відділу 67.

У 2004 році відзначений Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

У 2014 році відзначений Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницькій діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

Являється співавтором в 57 наукових роботах та в 30 стендових доповідях в тому числі і англійською мовою на міжнародних конференціях. За останні 5 років Статистика цитування складає більше 200. Індекс цитування (Хірша) 8.

Активно займається громадською роботою відділу № 67 ИПМ НАНУ. Приймав активну участь в виконанні наукових тем ІІІ-15-11, ІІІ-13-14, ІІ-13-06 по водневій тематиці.

Маючи досвід вирішення практичних задач, легко орієнтується в технічних питаннях.

В останний час Вячеслав Олексійович активно займається синтезом вуглецевих наноструктур методом піролізу вуглеводнів з використанням різних вуглецьвмістних реагентів.

Ним розроблено технологію синтезу нанотрубок BN, нітриду кремнію та вуглецевих одностінних нанотрубок.

Область наукових інтересів: нанотехнології, водневе матеріалознавство.

+38 (044) 4240381 (Науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).


Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).